Đầu tư cổ phiếu thì phải bắt đầu từ lợi nhuận.  Chỉ tiêu quan trọng chính là EPS

Đầu tư cổ phiếu thì phải bắt đầu từ lợi nhuận.  Chỉ tiêu quan trọng chính là EPS

Đầu tư cổ phiếu thì phải bắt đầu từ lợi nhuận.  Chỉ tiêu quan trọng chính là EPS

Nếu lợi nhuận là căn cứ đầu tiên để bạn tin tưởng đánh giá, thì những bước tiếp theo bạn cần xem xét là lợi nhuận công ty kiếm được trong 1 năm là bao nhiêu. Thời gian 1 năm là mốc chuẩn để đánh giá một công ty, so sánh với các công ty khác trong cùng ngành nghề của mình, thậm chí là một công ty chả liên quan gì đến lĩnh vực của mình.

Để dễ so sánh hơn thì người ta thường quy về lợi nhuận sau thuế (lợi nhuận ròng) trên mỗi cổ phần, còn gọi là EPS (viết tắt của từ tiếng Anh là Earning per share).

Trên thị trường  có nhiều mã cổ phiếu nóng, tăng bằng lần trong một thời gian ngắn. Thường thì bạn dễ bị cuốn vào đánh những mã này. Lòng tham luôn hiện hữu. Khi bạn nhìn thấy thiên hạ ăn bằng lần. Rồi mình đu theo. Hên thì bạn bán đúng đỉnh. Thường khi bạn phát hiện ra cổ phiếu thì nó đã tăng nóng  quá rồi. Đánh cổ phiếu loại đấy là cả một kỹ năng , đòi hỏi bạn biết cách đi tiền, biến cách đánh giá game kiểu gì… Và kể cả chuẩn bị kỹ lưỡng rồi bạn vẫn có thể bị úp bô như chơi.

Cách tốt nhất và bền vững nhất là nên bắt đầu từ quan điểm đầu tư thay vì lướt sóng game. Tiêu chuẩn đầu tiên chính là EPS.

Để tìm hiểu EPS là gì, bạn search từ khóa này thì thấy nó đầy rẫy trên mạng.

Sau đây là cách tiếp cận dễ hiểu.

EPS là viết tắt của Thu nhập trên mỗi cổ phiếu, hay phần lợi nhuận sau thuế trên mỗi cổ phiếu thường của các cổ đông, sau khi đã trừ đi cổ tức ưu đãi. Chỉ số EPS được sử dụng như một chỉ báo về khả năng sinh lợi của doanh nghiệp.

Công thức tính EPS

Để tính chỉ số EPS cơ bản của một doanh nghiệp, bạn sẽ cần đến bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh để thu nhặt các số liệu cần thiết sau:

  • Khối lượng cổ phiếu bình quân đang lưu hành.
  • Chi trả cổ tức ưu đãi (nếu có).
  • Lợi nhuận sau thuế.

Dễ nhất là bạn hiểu nó là phần lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp tính cho mỗi cổ phần.

Thời gian tính là 1 năm. Cập nhật nhất đến thời điểm hiện tại sẽ lấy tổng của 4 quý gần nhất.

EPS xuất hiện ở đâu.

Thay vì tính toán bạn chỉ cần xem ở báo cáo kết quả kinh doanh. Nó ở dòng cuối cùng.

Thậm chí bạn nhìn thấy nó ngay ở trang tổng quan về tình hình tài chính của công ty ở những trang có uy tín như cafef.vn

EPS dùng để làm gì.

Nó là căn cứ quan trọng để xác định tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận, định giá tương đối giá trị của công ty.

Nhưng trước mắt bạn có thể lấy nó là một tiêu chí để chọn cổ phiếu. Để đưa cổ phiếu này vào màn hình ra đa quan sát của bạn.

Bước 1: chọn ngành nghề/ lĩnh vực mình hiểu nhất. Chính là những ngành nghề/lĩnh vực bạn đang làm việc. Nếu bạn yêu thích ngành nghề/ lĩnh vực này thì quả thật là tuyệt. Vì ngoài động lực kiếm tiền bạn có động lực về sự yêu thích, Sự yêu thích khiến bạn quan tâm, chú ý hơn.

Bước 2: chọn vài công ty có mã tương ứng trên các sàn giao dịch (HOSE, HNX, UPCOM). Thường hàng HOSE (sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh) có chất lượng cao hơn.

Bước 3: Tìm hiểu kỹ về một công ty có chỉ số tốt nhất để bắt đầu theo dõi và tìm hiểu chi tiết hơn.

Give a Comment