Dịch vụ Coaching 1-3

Dịch vụ Coaching 1-3

Khanh triển khai chương trình huấn luyện giao dịch đầu tư chứng khoán thực chiến 1-3

Mục tiêu: trở thành nhà đầu tư có hiệu quả bên cạnh duy trì song song công việc hiện tại đang làm (không cần tư bỏ công việc hiện tại)

Thời gian huấn huyện: 03 tháng. Mỗi tuần 02 buổi qua hình thức online (tối thứ 3 và thứ 7 hàng tuần, từ 8h đến 10h). Có thể sinh hoạt offline nếu bạn ở Hải Phòng.

Cam kết: sau khóa huấn luyện sẽ tiếp tục được hỗ trợ 1 tuần 1 buổi thực hành cho đến khi hoàn tiền học phí. Mức đầu tư: tối thiểu 50.000.000 đ

Số lượng từ 3-5 người để đảm bảo hiệu quả tối ưu

Nội dung:

  • Phân tích chứng khoán: phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật
  • Quản trị tiền
  • Thực hành kiểm soát tâm lý đầu tư

Thông tin liên hệ:

Vũ Hồng Khanh- số điện thoại/ zalo: 0904166930

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/vuhongkhanh77/

Học phí: 10.000.000 đ (mười triệu đồng)/ khóa Số TK: 0031000106367, chủ TK: Vũ Hồng Khanh tại Vietcombank Hải Phòng (sẽ tổ chức khi có đủ số lượng từ 3 người)

HIỆN KHANH ĐANG BẬN NÊN TẠM DỪNG DỊCH VỤ NÀY KHI MỞ LẠI SẼ BÁO SAU

Give a Comment