Thực hành đầu tư chứng khoán: Viết nhật ký theo dõi chứng khoán

Thực hành đầu tư chứng khoán: Viết nhật ký theo dõi chứng khoán

Trước khi đầu tư cổ phiếu, bạn thường mải mê và thường quá tập trung vào việc mua và bán.

Sau khi đã chọn được mã yêu thích và có kỳ vọng (của cá nhân) giá lên là bạn múc.

Nhưng nhiều khi lỗ, hoặc lãi, bạn không biết là do đâu?

Để chuẩn thì ngay từ khi mua bạn cần có một kế hoạch giao dịch.

Sau khi có kế hoạch cần chờ thời điểm mới thực hiện việc mua và bán.

Chỉ rèn luyện nhiều, khi đó bạn mới có sự kỷ luật.

Nhưng cái để theo dõi kế hoạch và cái để kiểm soát tính kỷ luật là gì?

Đó chính là việc viết nhật ký giao dịch.

Cái mà phần lớn mọi người sẽ bỏ qua y hệt như khâu lập kế hoạch và kịch bản giao dịch.

Vậy nội dung của nhật ký theo dõi chứng khoán là gì?

Rất đơn giản, nó gồm mấy thứ sau:

  • Ngày tháng giao dịch
  • Loại lệnh giao dịch: mua hay bán (bán thì khớp với lệnh đã mua nào)
  • Số lượng cổ phiếu mua hoặc bán
  • Giá mua hoặc bán
  • Và quan trọng nhất là lý do (hay kế hoạch cũng được) vào lệnh
  • Ghi chú khác

Hình thức của nhật ký mua bán cổ phiếu như thế nào?

Bạn có thể viết ra giấy (viết ra giấy cũng thú vị, nhiều khi bạn có thể nghiền ngẫm lại, y hệt như mình viết thư tay).

Hoặc bạn có thể thiết kế dưới dạng file excel

Khanh thì hay dùng file excel

Cái quan trọng nhất trong nhật ký giao dịch: chính là dòng ghi lý do vào lệnh và dòng ghi chú khác. Đây là những ghi chú ngắn gọn.

Lý do giao dịch: chính là việc phân tích các mã cổ phiếu trong danh sách theo dõi.

Ghi chú khác có thể là cảm xúc của bạn, bài học kinh nghiệm…

Mẫu nhật ký giao dịch

Như vậy khi thiết kế ở dạng file excel bạn có thể tạo một sheet khác. Nội dung của nó là phân tích mã cổ phiếu, có thể là phân tích biểu đồ với các chỉ báo hoặc những đường kẻ loằng ngoằng. Và có thể có thêm các phân tích chỉ số cơ bản. Các nôi dung sâu về tình hình tài chính, kinh doanh của doanh nghiệp. Những sự kiện quan trọng sẽ xảy ra: như phát hành cổ phiếu thêm, chia cổ tức…

Và file này sẽ link vào cột lý do của mã cổ phiếu bạn đang giao dịch.

Khoảng thời gian để theo dõi trong nhật ký giao dịch là bao lâu?

Đơn giản là bạn chỉ ghi chép lại giao dịch mua và bán. Như thế nào bạn sẽ viết theo như thế.

Còn khâu mua khi nào, giá bao nhiêu, giữ bao lâu nó lại nằm ở kế hoạch giao dịch cổ phiếu. Bạn nên có một kế hoạch theo dõi riêng, mà Khanh gọi là danh sách các cổ phiếu cần theo dõi.

Hãy đơn giản mọi thứ, không cần cầu kỳ quá đâu.

Và cuối cùng, viết nhật ký để bạn có dữ liệu theo dõi, đánh giá và rút ra những bài học kinh nghiệm- thứ này là trải nghiệm của riêng bạn mà chả thầy nào dạy nổi.

Give a Comment