Bạn đang không biết bắt đầu từ đâu?

Bạn đang muốn tìm kiếm nguồn thu nhập thứ hai từ cổ phiếu.

Bạn chưa rõ chiến lược nào phù hợp với bạn

Hoặc đơn giản là bạn đã mất khá nhiều tiền từ việc tham gia vào thị  trường chứng khoán

Nhưng vấn đề là bạn không biết bắt đầu tiếp theo như thế nào? Lộ trình để tiếp tục

 

Bạn sẽ nhận được gì

Tư duy đúng và lựa chọn đúng

Đánh giá định vị mình ngay từ đầu: tình hình tài chính cá nhân, phong cách tâm lý cá nhân và xác định mục tiêu đầu tư.

Xác định quản lý tài chính cá nhân tổng thể.

Xác định chương trình đầu tư/ giao dịch cổ phiếu phù hợp.

Lựa chọn chiến lược đầu tư phù hợp nhất và chiến lược hỗn hợp.

Xác định kiến thức và kỹ năng cần phát triển và hoàn thiện

Lộ trình thực hiện:

Tùy theo hiểu biết và trải nghiệm của từng học viên, lô trình thực hiện sẽ khác nhau:

Nếu cần rèn luyện kỹ năng đầy đủ, bạn hãy tìm hiểu và tham gia chương trình coaching 1:1

Nếu cần tham gia hiểu cơ bản, bạn hãy tìm hiều dịch vụ mở tài khoản: chương trình này sẽ có những buổi hướng dẫn và đào tạo free cho nhóm, nhưng không thường xuyên

Nếu cần chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, Khanh sẽ gửi danh sách tập hợp thứ tự các bài viết trên trang chungsi.vn. Sau khi tìm hiểu bạn có thể quay trở lại quyết định lựa chọn ở mục 1 hoặc 2

Hoặc lộ trình đặc biệt khác

Bước 1:

Bạn cung cấp các thông tin  gồm: 

1)Họ và tên

2) Địa chỉ email

3) Số điện thoại 

Bằng cách bấm vào nút dưới đây

Bước 2:

Thanh toán chi phí:

Chuyển khoản vào tài khoản: