Dịch vụ

Coaching 1:1

Bạn sẽ nhận được gì? Tư duy đầu tư chuẩn. Lập kế hoạch khả thi. Cách thức thực hiện theo từng bước

Tư vấn định hướng

Bạn sẽ nhận được gì? Với 2 giờ tư vấn online nhằm xác định: Tình trạng tài chính cá nhân. Tâm lý đầu tư cá nhân. Chiến lược phù hợp nhất. Cách thức đầu tư. Kế hoạch thực hiện

Mở tài khoản chứng khoán

Bạn sẽ nhận được gì? Chương trình đánh giá định kỳ. Chương trình đào tạo cơ bản free (nếu tổ chức). Các hướng dẫn khác
Để mở tài khoản tại TCBS và xem hướng dẫn mở TK:

Đào tạo nhóm

Bạn sẽ nhận được gì? Tư duy đầu tư chuẩn. Lập kế hoạch khả thi. Cách thức thực hiện theo từng bước

Nguyên tắc số 1: Tạo giá trị tối đa

Nguyên tắc số 2: Khách quan, trung thực