Tài sản ngắn hạn là gì? Hiểu để đầu tư tốt nhất

Tài sản ngắn hạn là gì? Hiểu để đầu tư tốt nhất

Tài sản ngắn hạn là gì? Có nhiều thứ khá thú vị bạn cần khám phá, từ đó sẽ hiểu sâu hơn về những thứ tài sản được gọi là như thế?

Thường thì bạn đứng dưới góc nhìn nhà đầu tư. Nhưng nếu ở góc nhìn là chủ doanh nghiệp, bạn sẽ thấy có nhiều góc cạnh sâu sắc hơn nhiều.

Hãy tưởng tượng: đứng dưới góc nhìn là chủ doanh nghiệp, bạn biết rằng tiền mặt là vua. Nhưng bạn đã bao giờ dừng lại để xem xét vai trò của tài sản hiện tại của công ty bạn trong việc tạo ra số tiền mặt đó chưa? Từ hàng tồn kho đến các khoản phải thu, những tài sản này là nguồn sống của doanh nghiệp bạn, cung cấp các nguồn lực bạn cần để tạo tăng trưởng, thanh toán hóa đơn và tạo ra lợi nhuận. Nhưng làm thế nào bạn có thể đảm bảo rằng bạn đang nhận được nhiều giá trị nhất từ tài sản hiện tại của mình?

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá các động lực tạo lợi nhuận của tài sản ngắn hạn. Chúng ta cũng sẽ thảo luận về một số cạm bẫy phổ biến có thể cản trở khả năng tối đa hóa giá trị tài sản ngắn hạn của bạn.

tai-san-ngan-han-la-gi

Tài sản là gì?

Thường bạn thấy những thứ như nhà cửa, xe cộ, nhưng xvaatj dụng hàng ngày mà bạn có. Nó phục vụ đem lại lợi  ích cho bạn. Có thể đó là việc sử dụng để giải quyết một nhu cầu gì đó ở bạn.

Nó có giá trị và giá trị sử dụng. Giá trị là bạn phải có tiền mới có. Còn sử dụng thì phải có ích.

Đây gọi là tài sản theo cách dễ nhiểu nhất.

Nhà thì để ở. Xe thì để đi.

Tất nhiên, đứng dưới một góc nhìn khác của cá nhân, nội dung của nó sẽ còn nhiều thứ để bàn cãi. Ví dụ như tài sản đó không thể được voi là tài sản mà phải là tiêu sản vì không tạo ra tiền cho bạn. Quan điểm này của Robert Kiyosaki.

Xem thêm: Chứng khoán luận kim tứ đồ

Bây giờ bạn hãy tìm hiểu tài sản trong doanh nghiệp là gì?

Khái niệm chung nhất là 1 thứ mà doanh nghiệp sở hữu được hoặc kiểm soát được có khả năng đem lại tiền cho doanh nghiệp.

Như vậy tài sản là phải tạo ra tiền.

Tài sản ngắn hạn là gì?

Tài sản ngắn hạn thì sẽ liên quan đến thời gian ngắn. Tiêu chí thời gian ở đây sẽ là 1 năm. Cứ trong 1 năm nó sẽ thay đổi trạng thái, ít nhất không thể hiện ở dạng ban đầu nữa, mà có thể biến thành tài sản khác.

Ví dụ như từ hàng hóa, bán đi và thành tiền.

Từ hàng chuyển thành tiền.

Giờ bạn hãy xem định nghĩa chuẩn về tài sản và tài sản ngắn hạn theo chuẩn của kế toán có khó hiểu và rối rắm không?

Tài sản ngắn hạn theo chuẩn của kế toán

Căn cứ vào Điều 112 Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp thì tài sản ngắn hạn là sự phản ánh tổng giá trị tiền, các khoản tương đương tiền và các tài sản ngắn hạn khác có thể chuyển đổi thành tiền, có thể bán hay sử dụng trong vòng không quá 12 tháng hoặc một chu kỳ kinh doanh bình thường của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo. 

Nguồn: Thông tư 200

Bây giờ có lẽ cách tiếp cận này bạn sẽ dễ hiểu hơn.

Tài sản ngắn hạn bao gồm những gì.

Hãy quan sát với chu kỳ kinh doanh thông thường.

Bạn hãy quan sát một doanh nghiệp sản xuất: đầu tiên phải mua nguyên liệu về đã. Bạn phải bỏ tiền ra để mua nguyên liệu. Tài sản ngắn hạn ở đây chuyển từ tiền thành nguyên liệu. Bạn phải xuất tiền đi mới có nguyên vật liệu về.

tai-san-ngan-han-bao-gom

Như vậy xuất hiện khoản mục tài sản ngắn hạn đầu tiên là:

Tiền

Giảm tiền đi (bỏ tiền ra mua) để tăng nguyên vật liệu.

Khi nguyên liệu này về nó chạy lòng vòng một hồi trong khâu sản xuất của doanh nghiệp

Nguyên vật liệu + 1 số thứ khác chế biến thành thành phẩm. Thành phẩm ở trong kho. Sẵn sàng để bán!

Nếu nguyên vật liệu vẫn ở dây chuyền sản xuất chưa xong thì được gọi là sản phẩm dở dang.

Nếu hoàn thành xong, được đóng gói mẫu mã và test chất lượng đầy đủ thì là thành phẩm cuối cùng để bán.

Đây là khoản mục hàng tồn kho trong sản xuất

Hàng tồn kho sẽ gồm: nguyên vật liệu, sản phẩm dở dang, thành phẩm.

Đối với doanh nghiệp thương mại hàng tồn kho phần lớn là hàng hóa.

Đối với doanh nghiệp dịch vụ thì hàng tồn kho lại là các chi phí đang bỏ ra cho một dịch vụ nào đó chưa hoàn thành. Nghe có vẻ vô lý nhỉ. Nhưng đây lại là khoản mục hàng tồn kho trên bảng cân đối kế toán đấy!

Như vậy 2 khoản mục chính của tài sản ngắn hạn là tiền và hàng tồn kho

Giờ bạn sang mục thứ 3 của tài sản ngắn hạn: khoản phải thu

Khoản phải thu ở đây là ngắn hạn chỉ xuất  hiện khi thực hiện khâu bán hàng nhưng lại cho nợ.

Phải thu ngắn hạn thì thời gian cho nợ dưới 1 năm.

Xuất hiện mục thứ 3 này là khá đầy đủ của 1 chu trình luân chuyển tài sản ngắn bạn.

Khi thu xong tiền thì khoản phải thu sẽ giảm đi và tiền tăng lên.

Tài sản ngắn hạn trên bảng cân đối kế toán được sắp xếp theo thứ tự nào về tính thanh khoản?

Tài sản ngắn hạn được định nghĩa là tài sản có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm hoặc một chu kỳ hoạt động, tùy theo thời gian nào dài hơn.

tai-san-ngan-han-bang-can-doi-ke-toan

Những tài sản này rất quan trọng đối với hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp bạn và bao gồm tiền mặt, các khoản phải thu, hàng tồn kho, chi phí trả trước và các khoản đầu tư ngắn hạn, tài sản ngắn hạn khác.

Tiền mặt là tài sản có tính thanh khoản cao nhất trong tất cả các tài sản hiện tại và rất cần thiết để đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn như bảng lương, tiền thuê nhà và các tiện ích.

Các khoản phải thu thể hiện số tiền nợ doanh nghiệp của bạn bởi những khách hàng đã mua hàng hóa hoặc dịch vụ. Thời gian thường từ vài tháng đến 1 năm. Mức độ chuyển đổi thành tiền sẽ nhanh hơn hàng tồn kho.

Hàng tồn kho bao gồm nguyên vật liệu thô, sản phẩm dở dang và thành phẩm sẵn sàng để bán. Đây là tài sản có tính thanh khoản kém hơn so với 2 khoản mục trên.

Chính vì thế nên thứ tự trên bảng cân đối kế toán từ trên xuống sẽ thể hiện các tài sản có tính thanh khoản kém dần đi.

Bây giờ hãy xem thêm tài sản ngắn hạn khác:

Chi phí trả trước là các khoản thanh toán trước cho hàng hóa hoặc dịch vụ. Khoản này thì không thể có tính năng chuyển thành tiền trực tiếp được nữa. Nó chỉ được tính thẳng vào chi phí trong kỳ.

Các khoản đầu tư ngắn hạn bao gồm các chứng khoán sẽ được bán trong vòng một năm, chẳng hạn như tín phiếu kho bạc hoặc quỹ thị trường tiền tệ. Khoản này là 1 dạng tài sản tài chính.

Cách tính tài sản lưu động

Tính toán tài sản hiện tại của bạn là một quá trình tương đối đơn giản. Chỉ cần cộng giá trị tiền mặt, các khoản phải thu, hàng tồn kho, chi phí trả trước và các khoản đầu tư ngắn hạn của bạn. Bạn có thể tìm thấy thông tin này trên bảng cân đối kế toán của mình. Khoản mục tài sản ngắn hạn nằm ở phía bên trái bảng cân đối kế toán. Bên phải sẽ là nguồn vốn.

Khi bạn đã tính toán tài sản hiện tại của mình, bạn có thể sử dụng thông tin này để đánh giá tính thanh khoản và đánh giá khả năng đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn của mình. Ví dụ: bạn có thể tính tỷ lệ nợ ngắn hạn bằng cách chia tài sản ngắn hạn cho các khoản nợ ngắn hạn. Hoặc phép trừ cũng được. Điều này sẽ cho bạn biết bạn có thể dễ dàng trang trải các nghĩa vụ ngắn hạn bằng tài sản ngắn hạn của mình như thế nào.

Hiểu tầm quan trọng của tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn rất quan trọng đối với sức khỏe tài chính của doanh nghiệp bạn vì chúng cung cấp các nguồn lực bạn cần để trang trải các nghĩa vụ ngắn hạn và tạo ra các cơ hội tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận. Bằng cách quản lý tài sản hiện tại của mình một cách hiệu quả, bạn có thể cải thiện tính thanh khoản, tăng khả năng sinh lời và giảm rủi ro kiệt quệ tài chính.

Dưới góc nhìn nhà đầu tư bạn hoàn có có cơ sở xem xét và đánh giá khác khoản mục này để xem doanh nghiệp liệu có ổn hay không. Bằng việc xem xét kỹ hơn các khoản mục và xem xét các tỷ số tài chính.

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp về tài sản ngắn hạn:

1. Tại sao tài sản ngắn hạn quan trọng?

Tài sản ngắn hạn quan trọng vì nó thể hiện khả năng thanh toán nhanh chóng của doanh nghiệp và khả năng tận dụng các cơ hội kinh doanh.

2. Tài sản ngắn hạn khác tài sản dài hạn như thế nào?

Tài sản ngắn hạn là những tài sản mà dự kiến sẽ chuyển đổi thành tiền mặt hoặc tiêu thụ trong vòng một năm kế tiếp, trong khi tài sản cố định là những tài sản dùng để sử dụng lâu dài trong hoạt động kinh doanh. Tài sản ngắn hạn thường linh hoạt hơn và có thể chuyển đổi thành tiền mặt nhanh chóng, trong khi tài sản cố định thường đòi hỏi một thời gian dài để chuyển đổi hoặc bán đi.

3. Cách tính toán tài sản ngắn hạn?

Tài sản ngắn hạn được tính bằng tổng các khoản tiền mặt, các khoản đầu tư ngắn hạn, các tài sản đòi nợ ngắn hạn và hàng tồn kho.
Công thức tổng quát để tính tài sản ngắn hạn là:
Tài sản ngắn hạn = Tiền mặt và tương đương tiền mặt + Các khoản đầu tư ngắn hạn + Các tài sản đòi nợ ngắn hạn + Hàng tồn kho + Các khoản đầu tư khác ngắn hạn

4. Chi phí sản suất kinh doanh dở dang có phải là tài sản ngắn hạn không?

Có nếu nó hình thành nên tài sản ngắn hạn để bán

5. Tại sao nhà đầu tư quan tâm đến tài sản ngắn hạn?

Nhà đầu tư quan tâm đến tài sản ngắn hạn vì nó cho thấy khả năng thanh toán của doanh nghiệp và khả năng tạo ra lợi nhuận trong tương lai gần.

Nếu có bất cứ trao đổi gì bạn hãy để lại bình luận dưới bài viết này hoặc trao đổi với Khanh qua Facebook nhé!

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tặng ebook sắp ra mắt
hướng dẫn đầu tư chứng khoán

Cẩm nang đầu tư chứng khoán cơ bản cho bạn

Cảm ơn bạn đã đăng ký

Kiểm tra lại

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x